Thanh Toán

Step 1: Tùy Chọn Thanh Toán
Step 2: Tài Khoản & Chi Tiết Thanh Toán
Step 4: Phương Thức Thanh Toán
Step 5: Xác Nhận Đơn Hàng